Vergi Danışmanlığı Hizmeti

Vergi Danışmanlığı Hizmeti

Ülkemizde, mali mevzuatta sürekli yaşanan değişiklikler vergi kanunlarını hiç olmadığı kadar karmaşık bir yapıya sokmaktadır. Vergi mevzuatının karmaşıklığı ve sık değişen yapısı nedeniyle, mükelleflerin yasal düzenlemeleri ve üzerlerine düşen yükümlülüklerini izlemeleri de oldukça zorlaşmaktadır. 

Bu kapsamda yürürlükteki mali mevzuatta yapılan veya yapılacak olan değişiklikler tarafımızdan sürekli olarak takip edilmekte ve müşterilerimize aktarılmaktadır. Verilen danışmanlık hizmetinde müşterilerin faaliyet gösterdikleri sektörlere ait vergisel avantajlarda dikkate alınarak vergi teşvik ve istisnalarından en iyi şekilde faydalanılması sağlanmaktadır.

 Vergi danışmanlığı ile ilgili çeşitli hizmetlerimiz:

 • Sürekli vergi danışmanlığı
 • Şirket devir ve birleşme işlemlerinde danışmanlık
 • Şirket tasfiye işlemlerinde danışmanlık
 • Şirket kuruluş hizmetleri danışmanlığı
 • Şube kuruluş işlemlerinin danışmanlığı
 • Şirket bölünme (kısmi bölünme – tam bölünme) ve hisse değişim işlemleri danışmanlığı
 • Şirket nevi değişikliği işlemleri danışmanlığı
 • Genel kurul , sermaye arttırımı ve sermaye azaltımı işlemleri danışmanlığı
 • Şirket ana sözleşme tadili danışmanlığı
 • Şirket satın alınması ve hisse devir işlemleri danışmanlığı
 • Gayrimenkul alımlarında hukuk ve vergi danışmanlığı vb.

Bizimle iletişime geçin

Herhangi bir sorunla karşılaşırsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz.