Denetim Hizmeti

ERFA Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. olarak müşterilerimize yaklaşımımız, müşteri beklentilerine yüksek standartlarda, doğru ve zamanında çözümler sunulması ilkesine dayanmaktadır. Müşterilerimize verdiğimiz hizmet sadece bir denetim hizmeti değil; onunla birlikte işletmenin büyümesi ve gelişmesinde yardımcı olan, işletme dışından objektif bir bakış ve çözüm sunmaktır. 

Verilen denetim hizmetlerinden bazıları şunlardır:

  • Muhasebe sisteminde iş ve belge akış düzeninin oluşturulması, iç kontrol sistemlerinin kurulması,
  • Sektör analizleri ve şirketin sektör içindeki yerinin tespitine yönelik çalışmalar,
  • Uluslararası Muhasebe Standartları, Türk Vergi Mevzuatı çerçevesinde genel kabul görmüş denetim standartlarına uygun olarak mali denetimlerinin yapılması ve raporlanması,
  • Şirket yetkililerinin talep ettiği özel raporların hazırlanması (Sınırlı inceleme ve raporlamalar)
  • İç Denetim,
  • Karlılık ve Verimlilik Denetimi,
  • Kredi Verilebilirlik ve Kredi Uygulamaları Denetimi,
  • Özel Amaçlı Diğer Denetimler,

Bizimle iletişime geçin

Herhangi bir sorunla karşılaşırsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz.