Tam Tasdik Hizmeti

Tam Tasdik Hizmeti

Tam tasdik hizmeti, gerçek veya tüzel kişilerin mali tablolarının ve beyannamelerinin muhasebe ilke ve standartlarına uygunluğu ve denetim standartlarına göre incelendiğinin tasdiki hizmetidir. 

Tasdik hizmeti olası bir vergi incelemesi riskini azaltmasının yanı sıra hatalı uygulamaların önceden tespit edilmesi ve düzeltilmesine olanak vermektedir. 

Ayrıca şirketin vergi planlamasına katkıda bulunulmakta ve vergi maliyeti en aza indirilmektedir. Dolayısıyla, yaptığımız denetim ve tasdik hizmeti kanunların doğru uygulanmasında önemli yararlar sağlamakta ve işletmelerin yasaların tanıdığı hak ve vergi avantajlarından da en iyi şekilde yararlanmalarına olanak vermektedir. Tam tasdik kapsamında verilen hizmetlerimiz aşağıda yer almaktadır:

 

  • Kanuni defter ve belgelerin, mali tabloların vergi mevzuatı hükümleri çerçevesinde denetimi,
  • Periyodik denetim sırasında tespit edilen hataların düzeltilmesi, varsa eksikliklerin giderilmesi,
  • Geçici vergi beyannamelerinin mevzuata uygunluk kontrolü,
  • Yıllık kurumlar vergisi beyannamesinin vergi mevzuatına uygunluğunun kontrolü yapılarak tasdik edilmesi, 
  • Kurumlar Vergisi Tasdik Raporu'nun düzenlenmesi.

Bizimle iletişime geçin

Herhangi bir sorunla karşılaşırsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz.