Diğer Tasdik Hizmetleri

Diğer Tasdik Hizmetleri

Mali mevzuatta yer alan teşvik, indirim, istisna ve muafiyetler kapsamında aşağıdaki konularda da hizmet vermekteyiz:   

  • Yatırım indirimi tespiti
  • Eğitim, spor ve sağlık yatırımlarından elde edilen kazanç istisnası
  • Türkiye bilimsel ve teknolojik araştırma kurumunca yapılan Ar-Ge yardımları destekleme işlemleri
  • Gelir ve Kurumlar Vergisi indirimi tasdik raporu (Olağanüstü hal)
  • TÜBİTAK "Yeminli Mali Müşavirlik Ar-Ge Harcamaları Değerlendirme Raporu"
  • Kurumların Sermaye Artışı İşlemlerinin Tasdiki,
  • Sermayenin Ödendiğinin Tespiti İşlemleri,
  •  İç Kaynakların Sermayeye İlavesinin Tetkiki ve Tasdiki,
  • Stopaj iadesi tasdiki
  •  İstisna gelirlerin tasdiki
  • Vakıflarda vergi muafiyeti için aranan şartların varlığının ve korunduğunun tasdiki
  • Özel Tüketim Vergisi İade ve Mahsup İşlemleri,
  • Kredilere ilişkin tespit işlemleri (Bankalar Kanunu'na göre)
  • Organize sanayi bölgelerinin hesap ve işlemlerinin incelenmesi
  • Öz kaynakların sermayeye ilavesine ilişkin raporlar
  • SSK ilişiksizlik belgesi için yapılan incelemeye ait rapor
  • 3984 Sayılı radyo ve televizyonların kuruluş ve yayınları hakkında kanun uyarınca radyo ve televizyon üst kurulu paylarının ödenmesi işlemleri
  • Yeminli Mali Müşavirlerin yapmaya yetkili oldukları diğer tasdik işlemleri

Bizimle iletişime geçin

Herhangi bir sorunla karşılaşırsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz.