Diğer Tasdik Hizmetleri

Diğer Tasdik Hizmetleri

Mali mevzuatta yer alan teşvik, indirim, istisna ve muafiyetler kapsamında aşağıdaki konularda da hizmet vermekteyiz:   

 • Yatırım indirimi tespiti
 • Eğitim, spor ve sağlık yatırımlarından elde edilen kazanç istisnası
 • Türkiye bilimsel ve teknolojik araştırma kurumunca yapılan Ar-Ge yardımları destekleme işlemleri
 • Gelir ve Kurumlar Vergisi indirimi tasdik raporu (Olağanüstü hal)
 • TÜBİTAK "Yeminli Mali Müşavirlik Ar-Ge Harcamaları Değerlendirme Raporu"
 • Kurumların Sermaye Artışı İşlemlerinin Tasdiki,
 • Sermayenin Ödendiğinin Tespiti İşlemleri,
 •  İç Kaynakların Sermayeye İlavesinin Tetkiki ve Tasdiki,
 • Stopaj iadesi tasdiki
 •  İstisna gelirlerin tasdiki
 • Vakıflarda vergi muafiyeti için aranan şartların varlığının ve korunduğunun tasdiki
 • Özel Tüketim Vergisi İade ve Mahsup İşlemleri,
 • Kredilere ilişkin tespit işlemleri (Bankalar Kanunu'na göre)
 • Organize sanayi bölgelerinin hesap ve işlemlerinin incelenmesi
 • Öz kaynakların sermayeye ilavesine ilişkin raporlar
 • SSK ilişiksizlik belgesi için yapılan incelemeye ait rapor
 • 3984 Sayılı radyo ve televizyonların kuruluş ve yayınları hakkında kanun uyarınca radyo ve televizyon üst kurulu paylarının ödenmesi işlemleri
 • Yeminli Mali Müşavirlerin yapmaya yetkili oldukları diğer tasdik işlemleri

Bizimle iletişime geçin

Herhangi bir sorunla karşılaşırsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz.